Czy wiesz, że...

Co roku do mórz i oceanów trafia 8 milionów ton plastikowych odpadów, z czego 236 tysięcy ton stanowi mikroplastik.

· Obecnie na powierzchni oceanów znajduje się pięć “wysp” utworzonych z plastikowych odpadów. Jedna z nich wielkością dorównuje powierzchni Francji.

· Co minutę do morza trafia taka ilość plastiku, jaka znajduje się w jednej śmieciarce.

· Do 2020 roku ilość plastików w morzach i oceanach zwiększy się 10-krotnie.

· W 2014 roku stosunek masowy ilości plastików w morzach do ryb wynosił 1:5.

· W przeliczeniu na masę do 2050 roku w morzach i oceanach będzie więcej plastiku niż ryb.

· Wiele gatunków ryb, które spożywamy, zawiera w sobie niestrawione resztki mikroplastików.

· W skali świata jedynie 9% plastikowych śmieci trafia do recyklingu, a 12% kończy życie w spalarniach. Przeważająca większość trafia na składowiska, albo co gorsza, wprost do środowiska naturalnego.

· W Europie około 40% produkcji tworzyw sztucznych to opakowania, 22% to różnego rodzaju sprzęty domowe, a 20% stanowią materiały budowlane i konstrukcyjne.

 

Działajmy, póki nie jest za późno...