• Chcę zareklamować towar

REKLAMACJE

  1. Reklamację należy złożyć mailowo na adres sklep@ekoniczyna.pl lub listownie na adres Sprzedawcy.

  2. Zgłoszenie powinno zawierać dane Klienta, dokładny opis wady, żądanie: naprawy/ wymiany na nowy towar wolny od wad/ obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy i zwrot pieniędzy.

  3. Podstawą reklamacji jest dokument potwierdzający zakup, tj. PARAGON, FAKTURA VAT lub bankowe potwierdzenie płatności.

  4. Reklamacje i zwroty są rozpatrywane przez producentów i/lub rzeczoznawcę w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego i reklamowanych produktów. Sprzedawca poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia w formie pisemnej.

  5. Wadą nie jest różnica w wyglądzie wynikająca z ustawień komputera, monitora itp.

  6. W wypadku niemożności wymiany produktu na pozbawiony wad, zostanie zwrócona Państwu kwota wartości wadliwych produktów na wskazany rachunek bankowy w terminie 7 dni roboczych od dnia uznania reklamacji.

  7. Aby zminimalizować niewygody związane z przekazaniem środków, prosimy do odsyłanego produktu dołączyć dane rachunku bankowego, na który mamy przelać środki.

  8. Adres do odesłania produktu jest identyczny z adresem firmy ekoniczyna.pl

  9. W przypadku umów zawartych z przedsiębiorcami stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. W takim przypadku wadliwy towar należy zapakować w oryginalne opakowanie łącznie z wszystkimi dodatkami, jakie Klient otrzymał przy dostawie, oraz dołączyć dokładny opis reklamacji wraz z oryginałem faktury lub paragonu. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta, wszelkie koszty związane z reklamacją pokrywa Klient.