• Chcę zwrócić towar

Wymiany i zwroty

 1. Konsument* może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny/ wymienić zakupiony towar na inny z aktualnej oferty Sprzedawcy, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie (wzór oświadczenia do pobrania). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, np. na adres sklep@ekoniczyna.pl

 2. Po przesłaniu oświadczenia Konsument (dalej zwany Klientem) jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać produkty na adres do korespondencji podany w zakładce Kontakt. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.

 3. Zwracane produkty muszą być w stanie niezmienionym. Nie ma możliwości zwrotu/wymiany produktu używanego/uszkodzonego przez Konsumenta.

 4. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

 5. Podstawą zwrotu/wymiany produktu jest posiadanie dokumentu sprzedaży (faktura VAT, paragon).

 6. Koszty wymiany bądź zwrotu ponosi Klient. Ewentualne różnice w cenie zostaną uwzględnione podczas wymiany. Zwracamy tylko wartość towaru bez kosztów przesyłki, są one kosztem kupującego.

 7. Nie przyjmujemy zwrotów za zaliczeniem pocztowym. 

 8. Adres do odesłania towaru jest identyczny z adresem firmy.

 9. W przypadku wymiany Sprzedawca potwierdza Klientowi dostępność towaru na wymianę i rezerwuje go dla Klienta.

 10. Towar na wymianę zostanie przesłany Klientowi po zwrocie do Sprzedawcy produktu nieużywanego bez uszkodzeń i w oryginalnym opakowaniu oraz opłaceniu kosztów przesyłki w ustalonej przez Sprzedawcę kwocie.

 11. W przypadku wątpliwości prosimy o telefon lub wiadomość e-mail do Działu Obsługi Klienta: sklep@ekoniczyna.pl, tel. (+48) 691 444 555

*Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

W przypadku firm i instytucji istnieje możliwość zwrotu lub wymiany, ale tylko w szczególnych okolicznościach. Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie.

Pobierz formularz zwrotu/wymiany towaru